خلاصه ای از جشن بزرگ زبانسرای آیلتس منتور

جشن بزرگ آیلتس منتور

تاریخ برگزاری 21 بهمن ماه 1400

خلاصه ای از کل برنامه:

– اهدای گواهینامه های TTC

– مسابقه

– اهدای جوایز به شرکت کنندگان مسابقه

– تقدیر و تشکر از کادر آموزش

– اهدای هدایای مدرسین

پاسخی بگذارید