راه اندازی سرویس تعیین سطح هوشمند TeachNow

توضیحات

سرویس تعیین سطح هوشمند TeachNow با توجه به آزمون تعیین سطح استاندارد Cambridge طراحی شده و متقاضیان میتوانند با مراجعه به صفحه تعیین سطح در حساب کاربری خود درخواست خود را ثبت و پس از تایید درخواست اقدام به شرکت در آزمون تعیین سطح کنند.

روند تایید درخواست تعیین سطح به شرح زیر می باشد:

– درخواست های ایجاد شده در ساعات اداری حداکثر تا 15 دقیقه تایید خواهد شد.

– درخواست های ایجاد شده در خارج از ساعات اداری به روز بعد موکول شده و در اسرع وقت تایید خواهد شد.

هزینه تعیین سطح

به پاس تشکر از حمایت شما دوستان عزیز از خدمات وب سایت TeachNow این سرویس برای کاربران وب سایت رایگان می باشد.

شرایط تعیین سطح

شرایط تعیین سطح به شرح زیر می باشد:

– در صورت تعیین سطح و ثبت نام کاربر در دوره مجاز مدرس این امکان را دارد که با گزارش ضعف زبان آموز سطح وی را عوض کند.

پاسخی بگذارید